top of page
PTSD - Awakn Clinics - Ketaminbehandling

PTSD

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som kan oppstå etter man har opplevd eller vært vitne til en traumatisk hendelse som krig, vold, overgrep eller alvorlige ulykker. PTSD kan ha en betydelig negativ innvirkning på livskvaliteten og daglig funksjon. Mange pasienter med PTSD har depressive plager.

PTSD-symptomer

PTSD-symptomer kan innebære gjenopplevelser av traumet som er opplevd, ofte gjennom mareritt eller flashbacks. Tilstanden kan også oppstå etter eksponering for mindre dramatiske traumer som vedvarer over tid. Mange kjenner økt irritabilitet, søvnvansker, depresjon og angst. Typiske atferdsendringer som følge av PTSD kan være unngåelse av mennesker, steder og situasjoner som kan minne om traumet.

Ketaminbehandling og PTSD

PTSD behandling - Awakn Clinics

Studier viser at ketamin brukt utenfor godkjent indikasjon ("off label") kan være effektivt i behandling av PTSD. Ketamin kan redusere symptomer ved å påvirke et signalsenter i hjernen som overfører og regulerer følelser og stressrespons. Ketamin er et lovlig legemiddel som gis i en lav dose intramuskulært. For noen av dem som har effekt av behandlingen vil dette oppleves umiddelbart, for andre merkes effekten gradvis over tid. I kombinasjon med psykoterapi er målet å lære hjernen nye strategier for håndtering av depresjon og PTSD-symptomer, for at effekten skal vedvare. 

 

Behandlingsformen mot depresjonssymptomer relatert til PTSD kan være nyttig for deg som ikke har hatt nytte av tradisjonell behandling, eller som opplever uønskede bivirkninger av andre behandlingmetoder. 

"I årevis hadde jeg liten eller ingen effekt av tradisjonell behandling, selv om jeg hadde prøvd mange ting, men etter bare noen få behandlinger med ketamin følte jeg en umiddelbar og dyp effekt. Dagen etter min tredje behandling det føltes ut som tusenvis av knuter, som hadde sittet i kroppen min i årevis, plutselig løsnet. Det føltes ut som om jeg endelig kunne puste igjen. Jeg er nå helt tilbake til livet."

- Mann 30 år

Informasjonshefte.png

Behandlingsløpet

For at du skal ha best nytte av behandlingen skreddersys en plan i samarbeid med deg, lege, og din faste behandler. Før ketaminbehandling kan påbegynnes er det 2 obligatoriske timer med forberedelser. Hvis du føler behov for å justere på behandlingsplanen i løpet av den avtalte planen, er det fullt mulig. Du kan lese vårt anbefalte behandlingsløp for ketaminbehandling steg for steg her.

 

Ønsker du mer informasjon om ketaminbehandling mot depresjon og PTSD kan du se våre ofte stilte spørsmål om ketaminbehandling. Om du ikke får svar på spørsmålene du har, kan du kontakte Awakn i Oslo eller Trondheim.

 

Få tilsendt vårt informasjonshefte for mer informasjon om hvordan vår behandling kan hjelpe deg. 

Start din behandling hos Awakn

Les mer om behandlingsløpet

Forstå hva du kan få behandling for, hvordan behandlingen foregår, hva vi anbefaler og se info om priser. 

01

Få tilsendt informasjonshefte

Om du er interessert i å starte ketaminassistert psykoterapi er det viktig at du laster ned og leser gjennom vårt informasjonshefte.

 

02

Frivillig innledende samtale

Behandling krever ikke henvisning. Book en 15 min uforpliktende telefonsamtale for å starte prosessen.


 

03

Psykiatrisk og medisinsk konsultasjon

Det er obligatorisk å ha en samtale med legen på ketaminklinikken før du starter behandlingen for å være sikker på at du får riktig informasjon og at behandlingen er trygg for deg.

04

Relevant forskning på PTSD

Her kan du lese publiserte forskningsartikler om bruk av ketamin i behandling av PTSD. 

Tittel

Oppsummering

A randomized controlled trial of repeated ketamine administration for chronic posttraumatic stress disorder.
Feder, Adriana, et al.
American Journal of Psychiatry
2021 RCT for PTSD.

Studiet undersøkte effekten og sikkerheten av gjentatt intravenøs ketamininfusjon for behandling av kronisk posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Resultatene viser at ketamingruppen hadde en betydelig større forbedring i PTSD-symptomer og depresjon enn midazolamgruppen, uten alvorlige bivirkninger.
 

Les hele forskningsartikkelen

Ketamine For Post-Traumatic Stress Disorders And It’s Possible Therapeutic Mechanism.
Asim, Muhammad, et al.
Neurochemistry International
2021 review of ketamine for PTSD and putative mechanisms.

Studien er en litteraturgjennomgang som oppsummerer den eksisterende kunnskapen om ketamin som en potensiell behandling for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Ketamin viser lovende resultater som en potensiell behandling for PTSD.

Les hele forskningsartikkelen her

Studien diskuterer ketamin som en ny og lovende farmakoterapeutisk intervensjon for PTSD, og beskriver funn fra både kliniske og prekliniske studier. Forskningen på ketamin som en behandling for PTSD er fortsatt i en tidlig fase, men gir håp om nye og mer effektive behandlinger for denne alvorlige lidelsen.

Les hele forskningsartikkelen her

Efficacy of intravenous ketamine for treatment of chronic posttraumatic stress disorder: a randomized clinical trial.
Feder, Adriana, et al.
JAMA psychiatry
2014 first RCT of ketamine for chronic PTSD.

Studien er en proof-of-concept, randomisert, dobbeltblind, crossover-studie som undersøker effekten og sikkerheten av en enkelt subanestetisk dose av ketamin for behandling av kronisk PTSD og relaterte depressive symptomer. Studien viser at ketamininfusjon førte til en signifikant og rask reduksjon i PTSD-symptomer sammenlignet med midazolamkontrollen.
 

Les hele forskningsartikkelen her

Studien undersøker effekten av høy-dose ketamininfusjon som en mulig behandling for PTSD hos veteraner. Studien viser at deltakernes symptomer på depresjon og PTSD reduserte signifikant etter en standardinduksjonsserie med seks 1-timers ketamininfusjoner, som hadde som mål å oppnå en transpersonlig dissosiativ opplevelse.

Les hele forskningsartikkelen her

Hva sier tidligere pasienter?

"Etter tre økter kjente jeg ikke lenger symptomene på depresjon. Jeg får fortsatt behandling når jeg begynner å vise symptomer, men de skiller seg lenger og lenger. Jeg trodde det ikke ville være noen glede eller lykke i livet mitt, men siden den første behandlingsuken i 2018 har jeg sakte klart å bygge meg et virkelig godt liv. Jeg skriver dette i takknemlighet for sjansen jeg fikk til et liv i lys i stedet for mørke. Takk."

- Kvinne, 32 år

"Bunnløs depresjon holdt meg utenfor arbeidslivet i seks år og kostet meg nesten livet. Ingen medisiner eller annet hjalp. Ketaminbehandling snudde livet på hodet. Jeg fikk livet tilbake, kom tilbake i arbeid og kunne sosialisere med venner og familie igjen. Jeg tror ikke jeg hadde vært i live i dag uten behandlingen"

- Mann, 47 år

"I årevis hadde jeg liten eller ingen effekt av tradisjonell behandling, selv om jeg hadde prøvd mange ting, men etter bare noen få behandlinger med ketamin følte jeg en umiddelbar og dyp effekt. Dagen etter min tredje behandling det føltes ut som tusenvis av knuter, som hadde sittet i kroppen min i årevis, plutselig løsnet. Det føltes ut som om jeg endelig kunne puste igjen.Jeg er nå helt tilbake til livet."

- Mann, 30 år

bottom of page