top of page
Depresjon - Awakn Clinics - Ketaminbehandling

Depresjon

Depresjon er en psykisk lidelse som kan påvirke humør, tanker og atferd. Hvilken depresjonsbehandling som passer best for deg kan avhenge av flere forhold, for eksempel dybde og varighet av depresjonen, og hvilke behandlinger du har prøvd før. Ikke sjelden opptrer depresjon sammen med angst og symptomer forårsaket av tidligere traumer.

Symptomer på depresjon

Symptomer på depresjon varierer fra person til person, men noen av de vanlige symptomene kan være følelse av tristhet, tap av interesse eller glede, endret søvnmønster, redusert energi og tiltakslyst, økt irritabilitet og konsentrasjonsproblemer.

Hvordan behandle depresjon med ketamin?

Studier viser at ketamin kan påvirke hjernen ved å blant annet øke nivåene av signalstoffer som bidrar til vekst og styrking av hjerneceller. Mange av de som har effekt av behandlingen merker forskjell allerede i løpet av timer eller få dager etter første behandling. Når ketaminbehandling gjentas og kombineres med psykoterapi, er målet å legge et grunnlag for godt og varig resultat av behandlingen. 

 

Ketamin mot depresjon kan være nyttig for deg som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av tradisjonell behandling. Noen må avbryte effektiv behandling på grunn av bivirkninger, da kan også ketaminbehandling vurderes. De fleste av de som henvender seg til oss har depresjon som sitt største problem. Dersom du har andre psykiske vansker som forekommer sammen med depresjonen, vil en samtale med vår lege kunne avklare om ketaminassistert psykoterapi er et godt alternativ for deg.

Depresjon behandling - Awakn Clinics

"Etter mange år med tunge depresjoner, hadde jeg gitt opp. På Awakn ble jeg møtt med nytt håp og en behandling som faktisk virket. Ketamin gav meg livet tilbake. Å få ketamin var som å oppleve vår etter en lang, mørk vinter. Depresjonen smeltet, tankene lysnet og gode følelser begynte å spire."

- Kvinne, 46
Behandlet for depresjon

Informasjonshefte.png

Behandlingsløpet

For å legge et godt grunnlag for behandling tilpasset ditt behov skreddersys behandlingsløpet til deg. Det legges stor vekt på at du skal ha et trygt og effektivt behandlingsopplegg. Du vil i samarbeid med lege og fast behandler legge en plan for terapien; denne kan endres underveis om du ønsker det.  

 

For å oppnå et godt og varig resultat anbefaler vi vanligvis at du gjennomfører fire ketaminbehandlinger og psykoterapitimer. Her kan du se et ofte anbefalt behandlingsløp.

 

Ønsker du mer informasjon om denne behandlingen kan du se våre ofte stilte spørsmål om ketaminbehandling. Om du ikke får svar på spørsmålene du har, kan du kontakte Awakn Oslo eller Awakn Trondheim

Start din behandling hos Awakn

Les mer om behandlingsløpet

Forstå hva du kan få behandling for, hvordan behandlingen foregår, hva vi anbefaler og se info om priser. 

01

Få tilsendt informasjonshefte

Om du er interessert i å starte ketaminassistert psykoterapi er det viktig at du laster ned og leser gjennom vårt informasjonshefte.

 

02

Frivillig innledende samtale

Behandling krever ikke henvisning. Book en 15 min uforpliktende telefonsamtale for å starte prosessen.


 

03

Psykiatrisk og medisinsk konsultasjon

Det er obligatorisk å ha en samtale med legen på ketaminklinikken før du starter behandlingen for å være sikker på at du får riktig informasjon og at behandlingen er trygg for deg.

04

Relevant forskning på ketamin mot depresjon

Her kan du lese medisinske artikler om forskning på bruk av ketamin som behandling mot depresjon. 

Tittel

Oppsummering

Ketamine for depression

Jelen, Luke A., and James M. Stone.

International Review of Psychiatry
2021 narrative review of ketamine for depression.

Studier viser at ketamin og esketamin er effektive behandlinger for behandlingsresistent depresjon.

Les hele forskningsartikkelen

Synthesizing the evidence for ketamine and esketamine in treatment-resistant depression

McIntyre, Roger S., et al.

American Journal of Psychiatry
2021 international expert opinion.

Ketamin har vist seg å være en effektiv behandling for behandlingsresistent depresjon, men det anbefales videre forskning og utvikling av nye behandlingsalternativer.

Les hele forskningsartikkelen

Ketamine for the treatment of mental health and substance use disorders: comprehensive systematic review.

Walsh, Zach, et al.
BJPsych Open
2021 systematic review of 83 trials.

Denne systematiske oversikten støtter ketamin som en effektiv og rask behandling for depresjon og selvmordstanker, men mer forskning er nødvendig for optimal dosering, administrasjon og kombinasjon med annen psykoterapeutisk støtte.

Les hele forskningsartikkelen

The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) task force recommendations for the use of racemic ketamine in adults with major depressive disorder.
Swainson, Jennifer, et al.

International Review of PsychiatryThe Canadian Journal of Psychiatry2021 Canadian task force recommendations.

Studiet er en systematisk oversikt og meta-analyse som sammenligner effektiviteten og tolerabiliteten av racemisk ketamin og esketamin for behandling av unipolar og bipolar depresjon, og konkluderer med at intravenøs ketamin er mer effektiv enn intranasal esketamin.

Les hele forskningsartikkelen her

Studiet diskuterer bruk av ketamin som en ny behandlingsmulighet for alvorlig depresjon og foreslår å starte klinisk behandling med ketamin i Norge på grunn av stoffets raske virkning og akseptable bivirkningsprofil.

Les hele forskningsartikkelen her

Ketamine: a paradigm shift for depression research and treatment.

Krystal, John H., et al.
Journal of affective disorders 278 (2021)

2019 review.

Studiet viser at ketamin er det første eksemplet på et rasktvirkende antidepressivt middel som er effektivt mot behandlingsresistente symptomer på stemningslidelser, og gir ny innsikt i mekanismene bak antidepressiv effektivitet.

Les hele forskningsartikkelen her

Cognitive behavior therapy may sustain antidepressant effects of intravenous ketamine in treatment-resistant depression.

Wilkinson, Samuel T., et al.

Psychotherapy and psychosomatics
2017 CBT plus ketamine for depression.

Studien undersøkte om kognitiv atferdsterapi kan forlenge effekten av ketamin som antidepressiv behandling, og resultatene indikerer at CBT kan bidra til å opprettholde ketaminets antidepressive effekt hos noen pasienter.

Les hele forskningsartikkelen her

A consensus statement on the use of ketamine in the treatment of mood disorders.

Sanacora, Gerard, et al.JAMA psychiatry 74.4 (2017): 399-405.2017 consensus from the American Psychiatric Association

Studien gir en oversikt over eksisterende data om bruk av ketamin som behandling for humørlidelser og gir anbefalinger for klinisk beslutningstaking for å sikre pasientsikkerhet når man vurderer bruk av ketamin som off-label-behandling.

Les hele forskningsartikkelen her

Hva sier tidligere pasienter?

"Etter tre økter kjente jeg ikke lenger symptomene på depresjon. Jeg får fortsatt behandling når jeg begynner å vise symptomer, men de skiller seg lenger og lenger. Jeg trodde det ikke ville være noen glede eller lykke i livet mitt, men siden den første behandlingsuken i 2018 har jeg sakte klart å bygge meg et virkelig godt liv. Jeg skriver dette i takknemlighet for sjansen jeg fikk til et liv i lys i stedet for mørke. Takk."

- Kvinne, 32 år
Behandlet for depresjon

"Bunnløs depresjon holdt meg utenfor arbeidslivet i seks år og kostet meg nesten livet. Ingen medisiner eller annet hjalp. Ketaminbehandling snudde livet på hodet. Jeg fikk livet tilbake, kom tilbake i arbeid og kunne sosialisere med venner og familie igjen. Jeg tror ikke jeg hadde vært i live i dag uten behandlingen"

- Mann, 47 år
Behandlet for depresjon

"I årevis hadde jeg liten eller ingen effekt av tradisjonell behandling, selv om jeg hadde prøvd mange ting, men etter bare noen få behandlinger med ketamin følte jeg en umiddelbar og dyp effekt. Dagen etter min tredje behandling det føltes ut som tusenvis av knuter, som hadde sittet i kroppen min i årevis, plutselig løsnet. Det føltes ut som om jeg endelig kunne puste igjen.Jeg er nå helt tilbake til livet."

- Mann, 30 år
Behandlet for depresjon

bottom of page